ที่ตั้ง เลขที่ 20/4 ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จว.ภูเก็ต
โทรศัพท์ 0 7632 8121 โทรสาร 0 7632 8121

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน
สภ.วิชิต