ที่ตั้ง เลขที่ 1 ถนน ชุมพร ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0 7621 9071 โทรสาร 0 7621 9071

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน
สภ.สาคู