13 ตุลาคม 59 พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เป็นประธานจัดงานวันตำรวจ ณ ภ.จว.ภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ กต.ตร. จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งการจัดงานตำรวจของ ภ.จว.ภูเก็ต ในปีนี้นับว่าจัดได้อย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติ ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาก็ตาม แต่หาได้เป็นปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด  มีหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนให้เกียรติมาร่วมงานกันทุกหน่วย  รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน มีการจัดกิจกรรมดังนี้
1. ทำพิธีทางศาสนา
2. กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการตำรวจ
3. มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนงานตำรวจ
4. มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ กต.ตร.จังหวัดภูเก็ต
5. มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านต่างๆ
6. รับประทานอาหารร่วมกัน

7.ร่วมบริจาคโลหิต