เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบใบหน้า กล้องวงจรปิดสำหรับตรวจการณ์รถเข้า-ออกและคัดกรอง ระบบศูนย์บัญชาการและควบคุมสั่งการ ระบบอ่าน SMART CARD ระบบโครงข่ายความเร็วสูง และระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถ จำนวน 6 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์ สภ.เมืองภูเก็ต
ราคากลาง

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรสาคู จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ดาวน์โหลดรายละเอียด