เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคากล้องวงจรปิด
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างที่ทำการ สภ.สาคู

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างแฟลต สภ.ฉลอง
เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ สภ.เมืองภูเก็ต
เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถพลังงานไฟฟ้าขนาด 2 ล้อ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผลการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน

เรื่อง สอบราคาซื้อรถไฟฟ้าขนาด 2 ล้อ

 

 เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบตรวจสอบใบหน้า กล้องวงจรปิดสำหรับตรวจการเข้า-ออกและคัดกรองระบบ ศูนย์บัญชาการควมคุมสั่งการ ระบบอ่าน SMART CARD ระบบโครงข่ายความเร็วสูงและระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบใบหน้า กล้องวงจรปิดสำหรับตรวจการเข้า-ออกและคัดกรองระบบ ศูนย์บัญชาการควมคุมสั่งการ ระบบอ่าน SMART CARD ระบบโครงข่ายความเร็วสูงและระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถ จำนวน 6 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างแฟลต สภ.ฉลอง
ราคากลางก่อสร้างแฟลต สภ.ฉลอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างแฟลต สภ.ฉลอง

เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา สภ.สาคู