เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.กะทู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ถลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ทุ่งทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.กะทู้
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.กะทู้
เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ป่าตอง
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ป่าตอง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ถลาง
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.ถลาง