วันนี้(9 ส.ค.60) ภ.จว.ภูเก็ต ได้เปิดศูนย์จัดทำใบอนุญาตและงานทะเบียนธุรกิจรักษาความปลอดภัย เพื่อดำเนินการลงทะเบียนและออกใบอนุญาตให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต โดยจะเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 19 ก.ย.60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 14.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ดังนั้นเพื่อให้การลงทะเบียนและออกใบอนุญาต สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ทางราชการกำหนด บริษัทรักษาความปลอดภัย ควรที่จะนำพนักงานรักษาความปลอดภัยมาลงทะเบียนขอใบอนุญาตโดยเร็ว และให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย พร้อมทั้งเตรียมเงินค่าธรรมเนียมให้พอดี จำนวน 300 บาท เพื่อความรวดเร็ว ทั้งนี้ ภ.จว.ภูเก็ต สามารถรับลงทะเบียนออกใบอนุญาตให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยได้วันละประมาณ 200 คน เพื่อความเป็นระเบียบในการปฏิบัติงาน และไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้มาลงทะเบียน บริษัทที่มีพนักงานเกิน 50 คน ควรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อจัดคิวลงทะเบียน โดยสามารถติดต่อ ร.ต.ต.วุฒิยา บรรลุสุข หมายเลขโทรศัพท์ 088-762-0331 ได้ทุกวันราชการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.