1 ธ.ค.59 เวลา17.00 น.  พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พร้อมด้วย
พ.ต.อ.วิฑูรย์ กองสุดใจ , พ.ต.อ.เสริมพันธุ์ ศิริคง รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต

221159 รวมใจภกด 1257

วันนี้ (22 พ.ย.59) เวลา 08.00 น.  พล.ต.ต.ธีระพล  ทิพย์เจริญ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.อ.พีรยุทธ การะเจดีย์, พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ บุญนัดดา, พ.ต.อ.วิฑูรย์ กองสุดใจ, พ.ต.อ.เสริมพันธุ์ ศิริคง , พ.ต.อ.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์  รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ภูเก็ต

74180

31 ต.ค.2559 เวลา 15.52 น. พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วย